www.mosina.pl
PL
EN
DE
BIP
 
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Aktualności
 
2017-06-01
Pozyskaliśmy kolejne środki - 665 000 zł na zintegrowany system zarządzania

W ostatnich latach zaobserwowano gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym także w zakresie administracji, co wynika z intensywnego rozwoju techniki, w tym zwłaszcza związanej z komunikowaniem, obiegiem i przetwarzaniem informacji.

Gmina Mosina wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz wymagań współczesnego świata podjęła decyzję o wdrożeniu w Urzędzie Miejskim w Mosinie zintegrowanego systemu zarządzania opartego na systemie informacji o terenie. System teleinformatyczny z jednej strony będzie stanowił wewnętrzny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim odniesiony przestrzennie tj. do numeru ewidencyjnego działki, adresu, z drugiej zaś strony umożliwi udostępnienie części danych do wiadomości interesantów za pomocą geoportalu (strony internetowej).

- gisfot.jpg

 Celem projektu jest:

- skrócenie czasu obsługi Interesanta (uporządkowanie informacji znajdujących się w różnych referatach Urzędu i udostępnienie części z nich na stronie internetowej – geoportalu);

- obniżenie kosztów pracy w Urzędzie Miejskim w Mosinie poprzez zmianę systemu organizacji pracy (przeniesienie danych papierowych do formy cyfrowej);

- poprawę wymiany/przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi referatami Urzędu;

- zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi;

- utworzenie nowych jakościowo e – usług publicznych opartych o platformę ePUAP (np: złożenie wniosków o wydanie zaświadczeń o: przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, kierunku zagospodarowania przestrzennego nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ujęciu w gminnej ewidencji zabytków, ujęciu nieruchomości w obszarze rewitalizacji i/lub obszarze zdegradowanym, ujęciu w rejestrze decyzji o warunkach zabudowy oraz nadaniu numeru porządkowego nieruchomości);

- poprawa przepływu informacji na osi samorząd – administracja publiczna, potencjalny Klient, Inwestor;

- automatyzacja obsługi Interesantów, ułatwienie dostępu do informacji;

- możliwość zdalnego monitorowania stanu załatwienia sprawy;

- zwiększenie dostępności do informacji;

- kontrola, przejrzystość podejmowanych decyzji, poprzez udostępnienie danych społeczności lokalnej;

- poprawa racjonalności podejmowanych decyzji przez władze gminy, poprzez dostęp do pełnego zakresu informacji o danym zagadnieniu (podejmowanie decyzji racjonalnych społecznie i ekonomicznie);

- ułatwienie procesu podejmowania różnego rodzaju indywidualnych decyzji przez mieszkańców oraz inwestorów (np. w zakresie zakupu nieruchomości na terenie gminy);

- zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu;

- rozwój kompetencji kadr Urzędu w związku z wdrożenie i obsługą systemu informatycznego.

 Całkowity koszt wdrożenia systemu GIS wraz z promocją systemu oraz szkoleniami dla pracowników, a także asystą techniczną szacuje się na 819 000,01 zł. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 r. Gmina Mosina na realizacje powyższego zadania zdobyła dofinansowanie w wysokości 665 613,74 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych na projekt pod nazwą: „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS”. Wdrażanie systemu planuje się zakończyć do końca czerwca 2018 r.

 Aktualnie jesteśmy na etapie finalizowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór Wykonawcy projektu oraz przygotowywania dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

 - logo-wrpo--kolorjpg.jpg

 
   
 
  • Film  8 - Gmina Mosina bezpiecznie
  • Film 1- Zamieszkaj w Gminie Mosina
  • Film 2- Gmina Mosina turystycznie
  • Film 3- Gmina Mosina sportowo
  • Film 4 - Gmina Mosina kuturalnie
  • Film 5- Gmina Mosina edukacyjnie
  • Film 6 - Gmina Mosina ekologicznie
  • Film 7- Gmina Mosina inwestycyjnie
  • Film 9 - Gmina Mosina mobilnie
 
   
 
GCI Mosina Miejski Ośrodek Kultury Ośrodek Sportu i Rekreacji Biblioteka w Mosinie Straż Miejska
 
 
powrót na górę strony   mapa serisu
Urząd Miejski w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, pow. poznański, woj. wielkopolskie
tel.: +48.(61) 8109-500, fax: +48.(61) 8109-558, email: um@mosina.pl, http://www.mosina.pl
NIP: 7773154370, Regon: 000 52 57 77
numer konta: GBS Mosina 26 9048 0007 0000 0215 2000 0002
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional    Poprawny arkusz CSS    Poprawne kodowanie UTF-8
 
  Strona działa prawidłowo w przeglądarkach minimum MS Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Opera 10.0, Google Chrome 17  
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x